Matura

Między polskim systemem edukacji a nauką w USA występuje wiele różnic. Zaczynając od wiekowego podziału na klasy, organizacji zajęć lekcyjnych, możliwości samodzielnego wyboru przedmiotów czy systemie oceniania. Matura w USA również przeprowadzana jest w odmienny sposób. Uczniowie uczęszczający do High School przystępują do egzaminu SAT- Scholastic Aptitude Test i otrzymują High School Diploma- który jest odpowiednikiem polskiej matury. Maturę w USA można zdawać także zaocznie przystępując do egzaminu GED – General Educational Development.
Uczniowie będący na programie Rok Szkolny w USA nie mają gwarancji, że będą mogli podejść do matury. Każda szkoła w Stanach kieruje się innymi wymaganiami i zasadami wobec obcokrajowców. Przez wzgląd na to, że uczestnicy programu nie mają możliwości wyboru miejsca, w którym chcą się uczyć, muszą uszanować decyzję władz szkoły w takim wypadku i nie nalegać na wydanie dyplomu.
Uczestnik programu Rok Szkolny w USA, otrzymuje świadectwo uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz wykaz ocen i przedmiotów. Dokument ten jest niezbędny do kontynuacji nauki w Polsce. Po uzupełnieniu niezbędnych różnic programowych, uczeń ma prawo kontynuować naukę w polskiej szkole- bez powtarzania roku szkolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu, znajdują się tutaj:

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS