SAT

SAT (Scholastic Aptitude Test)– jest to ustandaryzowany test dla uczniów szkół średnich w USA.

Odpowiednik polskiej matury. Wynik testu jest głównym czynnikiem przy selekcji kandydatów na studia.

Obecnie SAT składa się z dwóch części (SAT I i SAT II) i pełni rolę standardowego egzaminu wstępnego w większości wyższych uczelni USA. Wyniki uzyskane z tego egzaminu są jednym z ważniejszych kryteriów przyjęcia. Egzamin SAT jest przygotowywany i przeprowadzany przez Educational Testing Service na zlecenie i pod nadzorem College Board – niekomercyjnej organizacji zrzeszającej szkoły średnie oraz uczelnie wyższe na terenie Stanów Zjednoczonych. Misją College Board jest pomoc uczniom w pokonaniu bariery pomiędzy szkołą średnią, a szkołą wyższą, oraz obiektywna ocena ich predyspozycji akademickich i zawodowych. Egzamin SAT ma już prawie 80-letnią tradycję. Rocznie przystępuje do niego dwa miliony osób. Można przyjąć, że SAT stanowi odpowiednik polskiej matury i jest używany jako główny egzamin przy selekcji studentów ubiegających się o studia (Amerykanów i studentów międzynarodowych). W zależności od pozycji uczelni na którą się wybieramy, może być od nas wymagane zdanie SAT I lub SAT I i SAT II. Większość uniwersytetów wymaga tylko zdania SAT I i w tym przypadku student nie ma obowiązku podchodzenia do SAT II.

Egzamin SAT ma więc dwie części: SAT Reasoning Test (lub SAT I) oraz SAT Subject Tests (lub SAT II).

CzęśćI (SAT Reasoning Test) ma charakter ogólny (dotyczy sprawności rozumowania oraz sprawności językowej),

Część II (SAT Subject Tests) ma charakter egzaminu przedmiotowego.


  • SAT I- Test ogólny

Kandydaci na studia I stopnia na które aplikują Amerykanie kończący szkołę średnią i polscy abiturienci szkół średnich mający w perspektywie maturę zdają SAT. SAT I składa się z 3 części, zrozumienia czytanego tekstu, matematycznej i pisanie eseju – każda z części oceniana jest oddzielnie w skali 200 – 800 punktów. Najwyższy możliwy łączny wynik to 2400 punktów. Wynik SAT I w wysokości od 2200 do 2370 punktów jest akceptowany przez najbardziej selektywne uczelnie amerykańskie. Egzamin trwa 3 godziny 45 minut. Szkoły zamieszczają na swoich stronach internetowych średni wynik SAT u przyjmowanych studentów w celu zorientowania kandydatów o wymaganiach szkoły w tym zakresie. SAT zdawać można 6 razy do roku. Szczegółowe informacje o SAT dostępne są na www.collegeboard.com

  • SAT II – testy przedmiotowe

SAT II wymagany jest przez najbardziej selektywne uczelnie amerykańskie od kandydatów na studia I stopnia (Undergraduate Study). Test ten można zdawać z następujących przedmiotów: test pisemny z języka angielskiego, literatura anglojęzyczna, historia USA, historia powszechna, matematyka – (poziom wyższy i niższy), biologia, chemia, fizyka, języki: chiński, francuski, niemiecki, hebrajski, włoski, japoński, koreański, łacina, hiszpański. Test z każdego z przedmiotów trwa 60 minut. Oceniany jest w skali od 200 do 800 punktów z każdego przedmiotu.
Uwaga – niektóre testy nie odbywają się we wszystkich terminach. Szczegóły na stronie internetowej www.collegeboard.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS