system szkolnictwa w USA

Szkolnictwo w USA dzieli się na trzy poziomy:

  • podstawowy (elementary),
  • średni (secondary),
  • wyższy (postsecondary).

Szkoła podstawowa


Nauka w szkole podstawowej dzieci zaczynają w wieku 5 lat. Pięciolatek zaczyna od przedszkola (kindergarten). Coraz więcej szkół zaczyna oferować dla czterolatków nieobowiązkowe klasy przed przedszkolne, zwane pre-K. Uczniowie spędzają od 6 do 8 lat w szkole podstawowej.

Szkoła średnia


Zaczyna się na poziomie siódmej lub dziewiątej klasy i trwa 6 lub 4 lata. Najczęściej szkoła średnia jest 6-letnia, podzielona na tzw. junior high school (lub middle school) i senior high school. Uczeń podczas pierwszych trzech lat w szkole średniej jest “juniorem”, a podczas ostatnich trzech lat “seniorem”. Niezależnie od systemu, podstawowe i średnie wykształcenie kończy się na poziomie dwunastej klasy w wieku 17 lub 18 lat. Po ukończeniu high school uczeń otrzymuje high school diploma, odpowiednik naszej matury i może ubiegać się o przyjęcie na wyższą uczelnię.

Szkolnictwo pomaturalne


Do szkół pomaturalnych zaliczyć można community colleges oraz szkoły zawodowe, zwane zawodowymi lub technicznymi instytutami. Community Colleges są dwuletnimi szkołami pomaturalnymi (pół-wyższymi), prowadzonymi przez władze miejskie lub stanowe, które oferują przedmioty akademickie i zawodowe. Po ich ukończeniu, uczniowie otrzymują tytuł Associate i mogą automatycznie kontynuować naukę na 4-letnich uczelniach, gdzie zaliczane są im przedmioty akademickie. Pomaturalne szkoły zawodowe uczą przede wszystkim zawodu i przedmioty tam wykładane nie są zaliczane na wyższych uczelniach. Ich absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły zawodowej (certificate).

Wyższe uczelnie


Na wyższych uczelniach pierwszy stopień uniwersytecki (bachelor’s degree) można uzyskać po 4-letnich studiach, a drugi stopień,
magisterski (master’s degree) po kolejnym roku lub dwóch nauki. Absolwenci kierunków humanistycznych uzyskują tytuł Bachelor of Arts, a absolwenci kierunków matematyczno-przyrodniczych – tytuł Bachelor of Science, odpowiadający naszemu inżynierowi. Program wiodący do uzyskania tego tytułu nazywa się undergraduate (przed magisterski), a studenci – undergraduates.

Rok szkolny w USA w zależności od stanu rozpoczyna się w sierpniu lub wrześniu i trwa do maja lub czerwca.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS